Password Manager: Passible apk

Tải về password manager cho Android

| Danh mục: Productivity

Xếp hạng 4.5 từ 10 Bình chọn

Tải xuống và cài đặt Password Manager: Passible APK trên Android


Tải về - Password Manager + các ứng dụng như Password Manager


Tải về Nhà phát triển Xếp hạng Khả năng tương thích Size (MB)
LastPass Password Manager
Tải về - Apk Mirror 1:
Playstore Tải về →
LogMeIn, Inc. 203326 Varies with device
One Key - Offline
Password Manager

Tải về - Apk Mirror 1:
OneKey Dev 1471 Android 5.0 9.3M
Password Safe - Secure
Password Manager

Tải về - Apk Mirror 1:
Robert Ehrhardt 41388 Android 6.0 12MKeeper Password Manager
Tải về - Apk Mirror 1:
Keeper Security,
Inc.
90264 Android 6.0 61M
My Passwords - Password
Manager

Tải về - Apk Mirror 1:
Erkan Molla 31495 Android VARY Varies with device
Dashlane Password Manager
Tải về - Apk Mirror 1:
Dashlane 142600 Android 7.0 Varies with device
aWallet Password Manager
Tải về - Apk Mirror 1:
Synpet 25384 Android 4.0 2.8M
Norton Password Manager
Tải về - Apk Mirror 1:
NortonMobile 34132 Android 5.0 76M
HidePass - Free Password
Manager

Tải về - Apk Mirror 1:
Siso Mobile 661 Android 4.0 1,002k
Bitwarden Password
Manager

Tải về - Apk Mirror 1:
Bitwarden Inc. 24082 Android 5.0 42M
DroidPass Password
Manager & Password Keeper

Tải về - Apk Mirror 1:
DroidApp BD 933 Android 5.0 24M
Enpass Password Manager
Tải về - Apk Mirror 1:
Enpass Technologies
Inc
15438 Android VARY Varies with device
NordPass® Password
Manager & Digital Vault

Tải về - Apk Mirror 1:
Nord Security 3092 Android 6.0 78M
PassKeep - offline
password manager

Tải về - Apk Mirror 1:
Redeyes Dev 5528 Android 7.0 48M
NS Wallet: Offline
Password Manager

Tải về - Apk Mirror 1:
BykovSoft 7592 Android 5.1 24M

*** Phần thưởng: Thêm APK GươngApk Mirror 1: Tải về 1 →
Apk Mirror 2: Tải về 2 →Trong 4 bước đơn giản, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Password Manager: Passible.apk trên điện thoại của bạn sau khi bạn tải xuống xong.


Bước 1: Tải xuống Password Manager: Passible.apk trên thiết bị của bạn

.  


Bước 2: Cho phép ứng dụng của bên thứ ba trên thiết bị của bạn.

. Password Manager: Passible.apk, Đi tới Trình đơn> Cài đặt> Bảo mật> và chọn Nguồn không xác định để cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Google Play.
Trên Android 8.0 Oreo, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của bạn cài đặt APK lần đầu tiên bạn cố gắng làm như vậy.


Bước 3: Đi tới thư mục Trình quản lý tệp / thư mục tải xuống để cài đặt tệp

Xác định vị trí Password Manager: Passible.apk tệp bạn vừa tải xuống.
Một khi bạn đã xác định vị trí Password Manager: Passible.apk file, bấm vào nó và nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt bình thường. Nhấn "Có" khi được nhắc về bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, hãy nhớ đọc tất cả lời nhắc trên màn hình.


Bước 4: Thưởng thức -

Password Manager: Passible hiện đã được cài đặt trên thiết bị của bạn.


Tệp APK có an toàn không?

Tệp APK thường an toàn như tệp .exe windows pc, điều quan trọng nhất cần lưu ý là bạn nên luôn tải xuống từ các trang web đáng tin cậy. Đừng lo. Gương của chúng tôi rất an toànItunes Tải về Gương - Password Manager: Passible


Tải về Nhà phát triển Xếp hạng Điểm số Phiên bản hiện tại Xếp hạng người lớn
Free Trên iTunes FITNESS22 LTD 10 4.5 4.020 17+


Productivity các ứng dụng như Password Manager: Passible
Các apks khác bằng FITNESS22 LTD